Client first.
Aktuality

Nefinanční informace

20.12.2016

Od 1. ledna 2017 přibyde velkým firmám nová povinnost spojená s jejich účetnictvím – povinnost zveřejňovat tzv. nefinanční informace (jinak též „nefinanční reporting“).

čtěte více

Elektronická evidence tržeb spuštěna

06.12.2016

Od 1. prosince nabyl účinnosti zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Tento zákon zavádí povinnost podnikatelů (právnických i fyzických osob), kteří přijímají platby v hotovosti, aby tyto platby elektronicky (datovou zprávou) oznamovali ministerstvu financí. Účelem zákona je zamezit nepřiznávání příjmu.

čtěte více

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nového nájemce

29.11.2016

Nejvyšší soud České republiky se v nedávné době (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14.07.2016, sp. zn. 21 Cdo 3712/2015) vyjádřil k otázce přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v souvislosti s ukončením nájmu prostor určených k podnikání (nebytových prostor).

čtěte více

Účast zaměstnanců v dozorčích radách

22.11.2016

Dne 9. listopadu 2016 schválila Poslanecká sněmovna historicky první novelu zákona o obchodních korporacích. K přijetí novely je však nyní ještě třeba souhlas Senátu a podpis prezidenta.

čtěte více

Novela občanského zákoníku

15.11.2016

Před více jak rokem jsme informovali o postoupení návrhu novely občanského zákoníku do Poslanecké sněmovny.

Poslanecká sněmovna tento návrh schválila dne 26.10.2016 ve třetím závěrečném čtení a pokud novelu schválí i Senát a podepíše prezident, bude se jednat o první změnu tohoto předpisu.

čtěte více

Dražba mezi spoluvlastníky

08.11.2016

Nejvyšší soud v nedávné době vydal usnesení ve věci sp. zn. sp. zn. 22 Cdo 2208/2015, v němž se vyjádřil k aplikaci § 1147 občanského zákoníku in fine. Ten stanoví zvláštní pravidlo pro zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k věci soudem, které zní: „v odůvodněném případě může soud rozhodnout, že věc bude dražena jen mezi spoluvlastníky.“

čtěte více

Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2017

01.11.2016

Vláda České republiky přijala nařízení vlády č. 336/2016 Sb., kterým došlo ke změně nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

čtěte více

Forma smlouvy o převodu podílu v s.r.o.

25.10.2016

Na rozdíl od § 115 odst. 3 zrušeného obchodního zákoníku nová soukromoprávní úprava neobsahuje explicitní úpravu formy smlouvy o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným.

čtěte více

Pohled Ústavního soudu na souběh funkcí zaměstnance a člena statutárního orgánu

18.10.2016

Ústavní soud České republiky vydal v nedávné době rozhodnutí (nález Ústavního soudu ze dne 13.09.2016, sp. zn. I. ÚS 190/15), ve kterém se vyjádřil k otázce přípustnosti/nepřípustnosti souběhu funkcí, resp.  zda může člen statutárního orgánu obchodní korporace vykonávat činnost, která přísluší statutárnímu orgánu, v pracovněprávním vztahu.

čtěte více

Zákon o prokazování původu majetku

11.10.2016

Ve sbírce zákonů byl 03.10.2016 publikován nový zákon č. 321/2016 Sb., který nabyde účinnosti dne 01.12.2016.

Zákon zavádí nové pravomoci finančních úřadů v oblasti daně z příjmu, spočívající ve zvláštním oprávnění vyzvat poplatníka k prokázání původu majetku a případně jej dodatečně zdanit.

čtěte více