Client first.
Aktuality

Zánik služebnosti

29.09.2015

Nejvyšší soud České republiky se ve svém nedávném rozhodnutí (sp. zn. 22 Cdo 3732/2014) vyjádřil k otázce zrušení služebnosti pro změnu poměrů vyvolanou vlastníkem služebného pozemku.

čtěte více

Technické normy ve stavebnictví

22.09.2015

Podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, platí, že pokud stavební zákon nebo právní předpisy, které provádějí stavební zákon, odkazují na technické normy ČSN / ČSN EN (tzv. technické normy ve stavebnictví), musí být tyto technické normy bezplatně veřejně přístupné. Ve svém nedávném rozsudku to potvrdil i Nejvyšší správní soud (rozsudek č.j. 1 As 162/2014-63 ze dne 28.05.2015).

čtěte více

Odměna z dohody o pracovní činnosti

15.09.2015

Nejvyšší soud České republiky se ve svém rozhodnutí ze dne 14.05.2015, sp. zn. 21 Cdo 918/2014, vyjádřil k otázce absence sjednání výše odměny v dohodě o pracovní činnosti.

čtěte více

Zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

08.09.2015

Parlament České republiky přistoupil k definitivnímu zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.

čtěte více

Změna výše minimální mzdy

01.09.2015

Vláda České republiky přijala novelu nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

čtěte více