Client first.
Aktuality

Odpovědnost provozovatele za škodu na odložených věcech

31.12.2012

Jak stanoví ustanovení § 433 an. Občanského zákoníku, je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí, odpovídá ten, kdo ji provozuje, osobě za škodu na věcech odložených na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá jen do výše 5.000,- Kč.

čtěte více

Lhůta pro uplatnění námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu

05.12.2012

Ústavní soud ČR nálezem vydaným dne 16.10.2012 (Pl. ÚS 16/12) rozhodl, že třídenní lhůta k uplatnění námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu je neústavní.

čtěte více