Client first.
Aktuality

Výměna výtahů a SVJ

17.10.2017

Nejvyšší soud se ve svém usnesení ze dne 27.06.2017, sp. zn. 26 Cdo 2657/2016, zabýval otázkou, zda je ve světle § 1209 odst. 1 občanského zákoníku výměna výtahů v domě dostatečně zásadní otázkou, aby byl dán „důležitý důvod“ pro přezkum usnesení shromáždění SVJ, které o ní rozhodovalo.

čtěte více

Fikce sjednání pracovního poměru na dobu neurčitou

10.10.2017

Zákoník práce ve svém ustanovení § 39 odst. 5 stanoví, že sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu s odstavci 2 až 4 téhož ustanovení (např. sjednání pracovního poměru na dobu delší než 3 roky), a oznámil-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Návrh na určení, zda byly splněny podmínky uvedené v § 39 odst. 2 až 4 zákoníku práce, mohou zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.

čtěte více

Změna výše minimální mzdy

03.10.2017

Dne 01.01.2018 vstupuje v účinnost novela nařízení vlády č. 567/2006 Sb., na základě které dojde ke zvýšení minimální mzdy, a to z dosavadní výše 11.000,- Kč na 12.200,- Kč. Základní výše hodinové minimální mzdy pro zaměstnance odměňované hodinovou mzdou, jejichž stanovená týdenní pracovní doba je 40 hodin týdně, bude nově činit 73,20 Kč namísto 66,00 Kč za hodinu. V případě zaměstnanců, u nichž délka stanovené týdenní pracovní doby činí 37,5 hodiny týdně, bude hodinová minimální mzda činit 78,10 Kč.

čtěte více

Novela procesních předpisů

26.09.2017

Od 30. září 2017 nabývá účinnosti novela občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a zákona o soudních poplatcích, obsažená v zákoně č. 296/2017 Sb. Tato novela zavádí řadu novinek, změn i menších úprav, přičemž jejím hlavním cílem je odlehčit Nejvyššímu soudu, zpracovávajícímu agendu dovolání.

čtěte více

Prohlášení vlastníka vs. stavební povolení

19.09.2017

Vlastnické právo k jednotkám se do katastru nemovitostí zapisuje na základě tzv. prohlášení vlastníka, což je dokument tvořený vlastníkem nemovitosti, který neprochází kontrolou stavebních úřadů. Může se proto stát, že to, co uvede vlastník v prohlášení, nemusí odpovídat stavebnímu povolení, resp. kolaudaci.

Nejvyšší soud řešil v nedávné době otázku, zda je možné převést vlastnické právo k jednotce, která je zapsaná v katastru nemovitostí na základě prohlášení vlastníka, které neodpovídá stavebnímu povolen

čtěte více

Ústavní soud k neplatnosti smluv

15.08.2017

V minulé aktualitě jsme upozorňovali na nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu, který nabádal k obezřetnějšímu, tj. méně častému užívání institutu neplatnosti smluv (srov. § 574 obč. zák.). Nyní bychom rádi prezentovali aktuální judikáty Ústavního soudu, které vyjadřují stejný názor.

čtěte více

Darování mezi spoluvlastníky

25.07.2017

Nejvyšší soud vydal dne 24. května 2017 rozsudek sp. zn. 30 Cdo 5799/2016, který obsahuje několik zajímavých závěrů v oblasti vlastnického práva k nemovitým věcem.

čtěte více

Změny v oblasti pracovnělékařských služeb

11.07.2017

Ve sbírce zákonů vyšla novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Novela přináší rozsáhlé změny v oblasti posudkové péče, výkonu pracovnělékařských služeb a posuzování nemocí z povolání, kromě jiného se jedná například o následující změny:

čtěte více

Nová evidence náhradního plnění

04.07.2017

Dne 23.06.2017 podepsal prezident republiky novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to zejména v jejich evidenci.

čtěte více

OZNÁMENÍ

01.07.2017

Vážení obchodní přátelé,

Dovolujeme si Vám oznámit, že kolegyně Pavla Cibulková z naší kanceláře dnem 1.7.2017 odchází. Děkujeme jí za úspěšnou spolupráci a přejeme jí mnoho úspěchů v jejím osobním i pracovním životě.

Veškeré záležitosti spravované kolegyní Cibulkovou přebírá partner kanceláře Andrea Krásná, na kterou se můžete kdykoli obrátit. Níže jsou uvedeny kontaktní údaje.

 

Andrea Krásná

krasna@baroch-sobota.cz

T: +420-224211130                       F:+420-224211131 

Baroch Sobota, advokátní

čtěte více