Client first.
Aktuality

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191

07.05.2019

16.02.2016 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 06.07.2019, kterým odpadly těžkosti související s opatřováním ověřovacích doložek tzv. apostilou některých veřejných listin vydaných orgány členského státu EU.

čtěte více

Novinky týkající se srážek ze mzdy

30.04.2019

Nařízením vlády č. 91/2019 Sb. dojde od 01.06.2019 ke změně nařízení vlády o nezabavitelných částkách a tato změna se dotkne výpočtu srážek ze mzdy. Konkrétně dochází ke zvýšení částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy dlužníka srazí bez omezení. Nově se bude jednat nikoliv o součet životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, ale o dvojnásobek tohoto součtu. Dochází tak k posunu pouze horní hranice, do které se uplatňuje třetinový systém. Z přechodných ustanovení nařízení

čtěte více

Započtení nejisté a neurčité pohledávky

16.04.2019

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp.zn.: 28 Cdo 5711/2017 ze dne 1.10.2018 částečně vyřešil hojně diskutovanou otázku, co se rozumí pod pojmem „nejisté a neurčité pohledávky“.

čtěte více

Konference WLN v Miláně

02.04.2019

Ve dnech 21. – 23. března 2019 se uskutečnila konference Warwick Legal Network v italském Miláně. Hostitelem konference byla členská kancelář Bureau Plattner zahrnující advokáty, daňové poradce a auditory působící v Bolzanu, Miláně, Meranu.

čtěte více

Monitoring osob a ochrana osobních údajů

26.03.2019

V souvislosti s hojně diskutovaným článkem 35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) zakotvující povinnost správce zpracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů nyní Úřad pro ochranu osobních údajů vydal sjednocující stanovisko, které by mělo být vodítkem pro správce osobních údajů k tomu, zda-li budou povinni zpracovat výše uvedené posouzení vlivu na ochranu údajů (dále jen „DPIA“) či nikoliv.

čtěte více

Odvolatelnost vedoucího zaměstnance

12.03.2019

(Pro účely tohoto článku se zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce rozumí jen „zákoník práce“)

Zastává-li zaměstnanec podle sjednaného druhu práce vedoucí pracovní místo dle §73 odst. 3 zákoníku práce, muže se zaměstnavatelem v souladu §73 odst. 2 zákoníku práce dohodnout na tom, že ho bude zaměstnavatel oprávněn z tohoto pracovního místa odvolat, či se ho může zaměstnanec sám vzdát.

Nejvyšší soud v souvislosti s tímto ve svém rozhodnutí č. 21 Cdo 1073/2017 konstatoval, že je možno se od výše zmíněné úpravy

čtěte více

Náhrada mzdy již od prvního dne nemoci zaměstnance

19.02.2019

Novela zákoníku práce, která nabyde účinnosti 1. července roku 2019, ruší třídenní „karenční dobu“, během které zaměstnanci nedostávali v případě dočasné pracovní neschopnosti (dále jen „nemoc“) náhradu mzdy. Nově budou zaměstnanci od zaměstnavatele dostávat 60 procent denního vyměřovacího základu od prvního do čtrnáctého dne nemoci.

Systém poskytování nemocenské od patnáctého dne nemoci zůstává nezměněný.

čtěte více

Vypořádací podíl v bytovém družstvu

05.02.2019

Nejvyšší soud rozhodl ve svém rozsudku sp. zn. 27 Cdo 51678/2017 ze dne 29. března 2018 ve věci týkající se určení výše vypořádacího podílu v bytovém družstvu.

čtěte více

Shareholder Agreements

15.01.2019

Asociace Warwick Legal Network vydala publikaci "Shareholder Agreements".  Jedná se o srovnávací příručku, která obsahuje náhled do právní úpravy společenské smlouvy v 17 různých státech. Kniha je výsledkem týmové práce členských advokátních kanceláří Warwick Legal Network, z nichž za Českou republiku přispěla naše kancelář.   

čtěte více

Manželské majetkové právo po 29. lednu 2019

18.12.2018

Po 29. lednu 2019 nabyde účinnosti nové nařízení Rady (EU) 2016/1103 o majetkových poměrech manželů, které oproti nynější úpravě manželského majetkového práva s mezinárodním prvkem na základě zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém zakládá určité změny.

čtěte více