Client first.
Aktuality

Registr smluv: Metodický návod

24.05.2016

Jak jsme již v nedávné době informovali, od 1. července letošního roku nabývá účinnosti zcela nový zákon o registru smluv (viz http://www.baroch-sobota.cz/registr-smluv).  

Ministerstvo vnitra nyní připravilo Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv, který podrobně popisuje, jak bude nový projekt fungovat v praxi. Jedná se o první verzi tohoto dokumentu, který bude podle všeho ještě průběžně měněn a upravován. Již nyní v něm však lze nalézt mnoho užitečných informací, které se týkají jak obecných

čtěte více

Srovnatelné pracovní a mzdové podmínky

17.05.2016

Státní úřad inspekce práce vydal metodický pokyn generálního inspektora č. 2/2016, který se zabývá otázkou hodnocení srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturního zaměstnance a vlastního zaměstnance uživatele.

čtěte více

Registr smluv

10.05.2016

Od 1. července letošního roku nabývá účinnosti zcela nový zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb. Smyslem tohoto nového zákona je uveřejňování smluv, na jejichž základě se nakládá s veřejným majetkem. Za tím účelem bude zřízen centrální registr smluv spravovaný Ministerstvem vnitra.

čtěte více

Společné jednání člena statutárního orgánu a prokuristy

03.05.2016

Nová úprava soukromého práva přinesla řadu sporných otázek, kdy jedním z často diskutovaných témat je přípustnost společného jednání člena statutárního orgánu a prokuristy za společnost.

čtěte více

Dodatečná změna určení platby

26.04.2016

Nejvyšší soud se nedávno zabýval otázkou, zda je možné, aby dlužník změnil určení platby poté, co již plnil věřiteli na jinou fakturu.

čtěte více

Zrušení spoluvlastnictví

19.04.2016

V souladu s ustanovením § 1140 odst. 2 občanského zákoníku může každý ze spoluvlastníků kdykoli žádat o své oddělení ze spoluvlastnictví, lze-li předmět spoluvlastnictví rozdělit, nebo o zrušení spoluvlastnictví. Nesmí tak ale žádat v nevhodnou dobu nebo jen k újmě některého ze spoluvlastníků.

čtěte více

Smlouvy uzavírané obcemi

12.04.2016

Nejvyšší soud v nedávné době řešil otázku, jaké následky má situace, když starosta obce podepíše smlouvu, která neodpovídá usnesení zastupitelstva.

čtěte více

Jmenování opatrovníka právnické osobě

05.04.2016

Nejvyšší soud České republiky vydal nedávno usnesení (usnesení ze dne 08.12.2015, sp.zn. 29 Cdo 4384/2015), ve kterém se zabýval otázkou jmenování opatrovníka právnické osobě dle ustanovení § 165 odst. 2 občanského zákoníku.

čtěte více

Přednost na kruhovém objezdu

29.03.2016

V reakci na aktuální mediální ohlas informujeme i my o novém pravidlu pro přednost na kruhovém objezdu, které platí od 1. ledna letošního roku.

čtěte více

Změna v právní úpravě ochranných známek Společenství

22.03.2016

Dne 23.03.2016 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 ze dne 16.12.2015, které zavádí celou řadu změn v dosavadní úpravě a fungování ochranných známek Společenství.

čtěte více