Client first.
Aktuality

Pracovní cesty cizince pracujícího v ČR

23.12.2013

Nejvyšší správní soud se vyjádřil k otázce vyslání zaměstnance – cizince ze země mimo EU s platným povolením k zaměstnání na pracovní cesty a k nutnosti získat pro takovou cestu povolení (rozhodnutí 1 As 67/2013 ze dne 22.8.2013).

čtěte více

Náhrada mzdy po dobu nemoci od ledna 2014

17.12.2013

Od 1.1.2014 bude nově zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným (nebo kterému byla nařízena karanténa), pouze 14 namísto dosavadních 21 kalendářních dnů trvání této pracovní neschopnosti. Již od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti bude mít zaměstnanec nárok na nemocenské dávky od okresní správy sociálního zabezpečení.

čtěte více

Bezplatné právní poradenství - služba PRO BONO

11.12.2013

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 6.12.2013 se uskutečnilo v pořadí třetí bezplatné právní poradenství v prostorách Salesiánského střediska v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO.

čtěte více

Nová povinnost obchodních společností uveřejňovat informace na internetu

03.12.2013

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), který vstoupí v účinnost 01.01.2014, nově stanoví nároky na obchodní společnosti v oblasti povinného uveřejňování informací na internetových stránkách. Tato povinnost se týká akciové společnosti a i společnosti s ručením omezeným, zřídí-li internetové stránky.

čtěte více

Účinnost nového občanského zákoníku

26.11.2013

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) nabývá účinnosti dne 1.1.2014. Často však z řad veřejnosti i odborníků zazníval požadavek na odložení účinnosti tohoto předpisu.

čtěte více

Propadná zástava ve světle nového Občanského Zákoníku

19.11.2013

V současné právní úpravě je propadná zástava zakázána ustanovením § 169 písm. e) zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“). Rovněž je dle § 169 písm. c) OZ zakázáno uspokojit se ze zástavy jinak, než je stanoveno zákonem. Rozhodnutí Nejvyššího soudu byla dosud k  propadné zástavě restriktivní.

čtěte více

Srážky ze mzdy po rekodifikaci

12.11.2013

Nový občanský zákoník přináší změny v oblasti dohod o srážkách ze mzdy. Srážky lze provádět pouze ve výši nepřesahující polovinu mzdy, náhrady mzdy nebo odměny ze smlouvy o výkonu závislé činnosti. 

čtěte více

Nájem nebytových prostor ve světle nového občanského zákoníku

05.11.2013

Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) nahrazuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Nejvýraznější změnou je nová terminologie. NOZ opouští pojem „nájem nebytových prostor“ a nahrazuje ho pojmem „nájem prostor sloužících k podnikání“. Vymezení pojmu „prostor sloužící k podnikání“ vychází z účelu, pro který se nájem sjednává. Účel nájmu však nemusí již být naproti současné právní úpravě ve smlouvě vyjádřen. Nově smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání nemusí být uzavřena v písemné formě.

čtěte více

Bezplatné právní poradenství - služba PRO BONO

30.10.2013

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 1.11.2013 se uskutečnilo v prostorách Salesiánského střediska v Plzni již druhé bezplatné právní poradenství v rámci poskytování služeb PRO BONO.

čtěte více

Přednáška International Construction Contracts na univerzitě LUISS Guido Carli v Římě

29.10.2013

Díky Raffaelu Torinovi z Bussoletti Nuzzo & Associati Avvocati, naší partnerské advokátní kanceláři v rámci Warwick Legal Network, měl Oldřich Baroch příležitost přednášet o mezinárodních smlouvách o dílo „International Construction Contracts“ pro postgraduální studenty programu Master „Business and Company Law: European and Comparative Perspectives“ dne 25.10.2013 na univerzitě LUISS Guido Carli v Římě.

čtěte více