Client first.
Aktuality

Účinnost novely daně z nabytí nemovitých věcí

30.08.2016

Novela zákonného opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, o níž jsme Vás informovali již dříve, byla dne 5. srpna 2016 vyhlášena ve sbírce zákonů. Nyní je tedy jisté, že účinnost novely nastane dne 1. listopadu 2016. Daňová povinnost vzniklá do tohoto data se ale bude ještě plně řídit dosavadní úpravou. Rozhodný je přitom den podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Proto doporučujeme podávat návrhy na vklad na konci října tohoto roku nejlépe osobně na podatelně katastrálního úřadu (nikoliv p

čtěte více

Nová právní úprava přestupků

23.08.2016

Ve Sbírce zákonů byly v nedávné době publikovány dva nové zákony z oblasti přestupkového práva, a to zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Oba dva zákony nabudou účinnosti 01.07.2017 a nahradí stávající zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

K zásadní novince patří skutečnost, že dané zákony se již nebudou vztahovat pouze na fyzické osoby, nýbrž se budou nově aplikovat i na právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Dojde jimi ro

čtěte více

Novela daně z nabytí nemovitých věcí

02.08.2016

Již dříve jsme informovali o tom, že se v legislativním procesu nachází významná změna zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Náš poslední článek vizte zde: http://www.baroch-sobota.cz/dan-z-nabyti-nemovitych-veci-1.

čtěte více

OZNÁMENÍ

01.08.2016

Vážení obchodní přátelé,

Dovolujeme si Vám oznámit, že kolegyně Anna Bernardinová z naší kanceláře dnem 1.8.2016 odchází. Děkujeme jí za úspěšnou spolupráci a přejeme jí mnoho úspěchů v jejím osobním i pracovním životě.

Veškeré záležitosti spravované kolegyní Bernardinovou přebírá partner kanceláře Michal Sobota, na kterého se můžete kdykoli obrátit. Níže jsou uvedeny kontaktní údaje.

 

Michal Sobota
sobota@baroch-sobota.cz
T: +420-224211130                       F:+420-224211131 
Baroch Sobota, advo
čtěte více