Client first.
Aktuality

Kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty

16.02.2016

Dne 1. ledna 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která plátcům daně z přidané hodnoty ukládá novou povinnost zasílat správci daně kontrolní hlášení.

čtěte více

Novela zákona o ochraně spotřebitele

02.02.2016

Zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nově zavádí institut klamavého opomenutí.

 V důsledku této skutečnosti je prodávající (tj. podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby) povinen v rámci nabídky ke koupi uvádět tzv. podstatné informace (nejsou-li patrné ze souvislostí), kterými se rozumí:

-          hlavní znaky výrobku nebo služby v rozsahu odpovídajícím danému sdělovacímu prostředku, jakož i výrobku nebo službě;

čtěte více