Client first.
Aktuality

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nového nájemce

29.11.2016

Nejvyšší soud České republiky se v nedávné době (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14.07.2016, sp. zn. 21 Cdo 3712/2015) vyjádřil k otázce přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v souvislosti s ukončením nájmu prostor určených k podnikání (nebytových prostor).

čtěte více

Účast zaměstnanců v dozorčích radách

22.11.2016

Dne 9. listopadu 2016 schválila Poslanecká sněmovna historicky první novelu zákona o obchodních korporacích. K přijetí novely je však nyní ještě třeba souhlas Senátu a podpis prezidenta.

čtěte více

Novela občanského zákoníku

15.11.2016

Před více jak rokem jsme informovali o postoupení návrhu novely občanského zákoníku do Poslanecké sněmovny.

Poslanecká sněmovna tento návrh schválila dne 26.10.2016 ve třetím závěrečném čtení a pokud novelu schválí i Senát a podepíše prezident, bude se jednat o první změnu tohoto předpisu.

čtěte více

Dražba mezi spoluvlastníky

08.11.2016

Nejvyšší soud v nedávné době vydal usnesení ve věci sp. zn. sp. zn. 22 Cdo 2208/2015, v němž se vyjádřil k aplikaci § 1147 občanského zákoníku in fine. Ten stanoví zvláštní pravidlo pro zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k věci soudem, které zní: „v odůvodněném případě může soud rozhodnout, že věc bude dražena jen mezi spoluvlastníky.“

čtěte více

Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2017

01.11.2016

Vláda České republiky přijala nařízení vlády č. 336/2016 Sb., kterým došlo ke změně nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

čtěte více