Client first.
Aktuality

Zápis způsobu podepisování do obchodního rejstříku

28.07.2015

Řada společností s ručením omezeným má ve svých zakladatelských listinách nebo společenských smlouvách upraven i způsob podepisování jednatelů za společnost, který může znít např. následovně: „Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí společně dva jednatelé svůj podpis.“   

čtěte více

Organizační změna a výpověď

21.07.2015

V minulosti jsme Vás informovali o tom, jakým způsobem má být v rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně určen okruh nadbytečných zaměstnanců.

Tentokrát se budeme níže zabývat rozhodnutím Nejvyššího soudu (sp. zn. 21 Cdo 695/2014), ve kterém se Nejvyšší soud vyjádřil k otázce existence organizační změny.

Dle názoru Nejvyššího soudu se jedná o rozhodnutí o organizační změně v případě, že sleduje změnu úkolů zaměstnavatele, technického vybavení nebo snížení počtu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivno

čtěte více

Stanovisko ke splatnosti mzdy

14.07.2015

Nejvyšší soud České republiky se ve svém nedávném rozhodnutí (sp. zn. 21 Cdo 403/2014) vyjádřil k otázce prodlení zaměstnavatele se splněním povinnosti poskytnout zaměstnanci mzdu, plat nebo jejich náhradu, a to ve vztahu k úrokům z prodlení.

čtěte více

Hodnocení intenzity porušení povinnosti ze strany zaměstnance

07.07.2015

Jak jsme již informovali v minulosti, zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, stanoví výslovně případy, kdy a jakým způsobem může dojít k ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.

čtěte více