Client first.
Aktuality

Rozšíření působnosti finančního arbitra

24.09.2013

Finanční arbitr je mimosoudní orgán, který bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky a finančními institucemi. V rámci novely zákona č. 292/2002 Sb., o finančním arbitrovi, která nabude účinnosti 1. listopadu 2013, dojde k rozšíření působnosti finančního arbitra.

čtěte více

Opakované odložení povinné elektronické komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

17.09.2013

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) opakovaně odložila povinnost elektronické komunikace pro OSVČ, a to o další rok. OSVČ budou moci i v roce 2014 podávat níže uvedené formuláře dále v klasické papírové podobě.

čtěte více

Chystané změny institutu oddlužení podle plánované novely insolvenčního zákona

10.09.2013

Poslanecká sněmovna schválila v srpnu 2013 novelu insolvenčního zákona, která mimo jiné mění podobu oddlužení. Podle platné právní úpravy může o oddlužení požádat pouze fyzická osoba, která není podnikatelem. Nově by o oddlužení mohla žádat i fyzická osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění za předpokladu, že její dluhy nejsou z podnikání.

čtěte více