Client first.
Aktuality

Změny v odpovědnosti za přestupky a v řízení o nich

10.02.2022

S účinností k 1. 2. 2022 došlo k větší novelizaci zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Novela zákona reaguje na mnohé potřeby aplikační praxe. Mezi hlavní změny s širším dopadem řadíme posílení ochrany soukromí a bezpečnosti osob v řízení o přestupku, upřesnění promlčecí doby u přestupků a omezení přípustnosti zastoupení obecným zmocněncem.

V oblasti posílení ochrany soukromí a bezpečnosti osob se jedná zejména o možnost vyloučit z nahlížení do spisu osobní a další citlivé

čtěte více