Client first.
Aktuality

Novela procesních předpisů

26.09.2017

Od 30. září 2017 nabývá účinnosti novela občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a zákona o soudních poplatcích, obsažená v zákoně č. 296/2017 Sb. Tato novela zavádí řadu novinek, změn i menších úprav, přičemž jejím hlavním cílem je odlehčit Nejvyššímu soudu, zpracovávajícímu agendu dovolání.

čtěte více

Prohlášení vlastníka vs. stavební povolení

19.09.2017

Vlastnické právo k jednotkám se do katastru nemovitostí zapisuje na základě tzv. prohlášení vlastníka, což je dokument tvořený vlastníkem nemovitosti, který neprochází kontrolou stavebních úřadů. Může se proto stát, že to, co uvede vlastník v prohlášení, nemusí odpovídat stavebnímu povolení, resp. kolaudaci.

Nejvyšší soud řešil v nedávné době otázku, zda je možné převést vlastnické právo k jednotce, která je zapsaná v katastru nemovitostí na základě prohlášení vlastníka, které neodpovídá stavebnímu povolen

čtěte více