Client first.
Aktuality

Změna klasifikace výše způsobené škody trestných činů

26.11.2020

Novela trestního zákoníku ze dne 1.10.2020 nově mění hranice výše způsobené škody trestných činů.

Nově tedy jsou jako trestné činy posuzovány majetkové delikty v případě způsobení škody 10.000,- Kč a vyšší, namísto stávajících 5.000,- Kč. Pod tuto hranici se jedná o přestupek, který bude řešen v rámci přestupkového řízení. Zdvojnásobeny jsou i další částky, dle kterých se určuje právě závažnost majetkových trestných činů, tzn. některé ze skutků budou méně závažnými trestnými činy. Tato změna je nejzásadněj

čtěte více

BREXIT – Příprava na konec přechodného období

10.11.2020

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) vystoupilo z Evropské unie (dále jen „EU“) a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Euratom“) – dále společně jen „Unie“ – dne 1. února 2020. Téhož dne vstoupila v platnost dohoda o vystoupení uzavřená mezi Unií a Spojeným královstvím, jež zajistí spořádané vystoupení Spojeného království z Unie, poskytne právní jistotu v důležitých oblastech, včetně práv občanů, a finanční vyrovnání a dále zamezí vytvoření

čtěte více