Client first.

Změna klasifikace výše způsobené škody trestných činů

26.11.2020

Novela trestního zákoníku ze dne 1.10.2020 nově mění hranice výše způsobené škody trestných činů.

Nově tedy jsou jako trestné činy posuzovány majetkové delikty v případě způsobení škody 10.000,- Kč a vyšší, namísto stávajících 5.000,- Kč. Pod tuto hranici se jedná o přestupek, který bude řešen v rámci přestupkového řízení. Zdvojnásobeny jsou i další částky, dle kterých se určuje právě závažnost majetkových trestných činů, tzn. některé ze skutků budou méně závažnými trestnými činy. Tato změna je nejzásadnější v hranici 10.000 Kč. Vedená trestní řízení, která ještě nebyla skončena a jsou vedena za trestné činy do částky 10.000 Kč, musejí být zastavena a předána k přestupkovému řízení. 

Druhy způsobené škody

Současný stav

Stav po novele

Škoda nikoli nepatrná

nejméně 5 000 Kč

nejméně 10 000 Kč

Škoda nikoli malá

nejméně 25 000 Kč

nejméně 50 000 Kč

Větší škoda

nejméně 50 000 Kč

nejméně 100 000 Kč

Značná škoda

nejméně 500 000 Kč

nejméně 1 000 000 Kč

Škoda velkého rozsahu

nejméně 5 000 000 Kč

nejméně 10 000 000 Kč