Client first.
Aktuality

Zákon o zadávání veřejných zakázek

31.05.2016

Ve sbírce zákonů byl publikován zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o jehož návrhu jsme Vás již v minulosti informovali (viz http://www.baroch-sobota.cz/novy-zakon-o-verejnych-zakazkach).

 Kromě změn, které již byly zmíněny ve výše uvedeném příspěvku, má zadavatel nově možnost požadovat prokázání kvalifikačních předpokladů i po poddodavatelích, kteří se na plnění veřejné zakázky budou podílet a možnost převést úhradu za plnění veřejné zakázky přímo poddodavateli. Zadavatelům je dále poskytn

čtěte více

Registr smluv: Metodický návod

24.05.2016

Jak jsme již v nedávné době informovali, od 1. července letošního roku nabývá účinnosti zcela nový zákon o registru smluv (viz http://www.baroch-sobota.cz/registr-smluv).  

Ministerstvo vnitra nyní připravilo Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv, který podrobně popisuje, jak bude nový projekt fungovat v praxi. Jedná se o první verzi tohoto dokumentu, který bude podle všeho ještě průběžně měněn a upravován. Již nyní v něm však lze nalézt mnoho užitečných informací, které se týkají jak obecných

čtěte více

Srovnatelné pracovní a mzdové podmínky

17.05.2016

Státní úřad inspekce práce vydal metodický pokyn generálního inspektora č. 2/2016, který se zabývá otázkou hodnocení srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturního zaměstnance a vlastního zaměstnance uživatele.

čtěte více

Registr smluv

10.05.2016

Od 1. července letošního roku nabývá účinnosti zcela nový zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb. Smyslem tohoto nového zákona je uveřejňování smluv, na jejichž základě se nakládá s veřejným majetkem. Za tím účelem bude zřízen centrální registr smluv spravovaný Ministerstvem vnitra.

čtěte více

Společné jednání člena statutárního orgánu a prokuristy

03.05.2016

Nová úprava soukromého práva přinesla řadu sporných otázek, kdy jedním z často diskutovaných témat je přípustnost společného jednání člena statutárního orgánu a prokuristy za společnost.

čtěte více