Client first.
Aktuality

Forma smlouvy o převodu podílu v s.r.o.

25.10.2016

Na rozdíl od § 115 odst. 3 zrušeného obchodního zákoníku nová soukromoprávní úprava neobsahuje explicitní úpravu formy smlouvy o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným.

čtěte více

Pohled Ústavního soudu na souběh funkcí zaměstnance a člena statutárního orgánu

18.10.2016

Ústavní soud České republiky vydal v nedávné době rozhodnutí (nález Ústavního soudu ze dne 13.09.2016, sp. zn. I. ÚS 190/15), ve kterém se vyjádřil k otázce přípustnosti/nepřípustnosti souběhu funkcí, resp.  zda může člen statutárního orgánu obchodní korporace vykonávat činnost, která přísluší statutárnímu orgánu, v pracovněprávním vztahu.

čtěte více

Zákon o prokazování původu majetku

11.10.2016

Ve sbírce zákonů byl 03.10.2016 publikován nový zákon č. 321/2016 Sb., který nabyde účinnosti dne 01.12.2016.

Zákon zavádí nové pravomoci finančních úřadů v oblasti daně z příjmu, spočívající ve zvláštním oprávnění vyzvat poplatníka k prokázání původu majetku a případně jej dodatečně zdanit.

čtěte více

Přizpůsobení stanov SVJ

04.10.2016

O povinnosti společenství vlastníků jednotek (SVJ) přizpůsobit do tří let ode dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku své stanovy nové právní úpravě není pochyb. Dosud však neexistovala jednota v tom, zda se pro přizpůsobení stanov SVJ vzniklých před 01.01.2014 vyžaduje forma veřejné listiny (notářského zápisu) či nikoliv.

čtěte více