Client first.
Aktuality

Nejvyšší správní soud vyslovil názor, že by stát měl provozovatelům slunečních elektráren prominout solární odvod, je-li pro ně ruinující

31.12.2013

První senát Nejvyššího správního soudu již dříve konstatoval, že v řízení o stížnostech na postup plátce daně neexistuje prostor pro posouzení otázky, zda může mít uvalení solárního odvodu na výrobce energie likvidační účinky. Správce daně může hodnotit pouze to, zda plátce daně postupoval v souladu se zákonem. Kdyby bylo správci daně umožněno modifikovat výši odvodu, znamenalo by to, že by se mu v dané oblasti otevřel velmi těžko kontrolovatelný prostor pro libovůli.

čtěte více

Pracovní cesty cizince pracujícího v ČR

23.12.2013

Nejvyšší správní soud se vyjádřil k otázce vyslání zaměstnance – cizince ze země mimo EU s platným povolením k zaměstnání na pracovní cesty a k nutnosti získat pro takovou cestu povolení (rozhodnutí 1 As 67/2013 ze dne 22.8.2013).

čtěte více

Náhrada mzdy po dobu nemoci od ledna 2014

17.12.2013

Od 1.1.2014 bude nově zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným (nebo kterému byla nařízena karanténa), pouze 14 namísto dosavadních 21 kalendářních dnů trvání této pracovní neschopnosti. Již od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti bude mít zaměstnanec nárok na nemocenské dávky od okresní správy sociálního zabezpečení.

čtěte více

Bezplatné právní poradenství - služba PRO BONO

11.12.2013

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 6.12.2013 se uskutečnilo v pořadí třetí bezplatné právní poradenství v prostorách Salesiánského střediska v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO.

čtěte více

Nová povinnost obchodních společností uveřejňovat informace na internetu

03.12.2013

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), který vstoupí v účinnost 01.01.2014, nově stanoví nároky na obchodní společnosti v oblasti povinného uveřejňování informací na internetových stránkách. Tato povinnost se týká akciové společnosti a i společnosti s ručením omezeným, zřídí-li internetové stránky.

čtěte více