Client first.

Náhrada mzdy po dobu nemoci od ledna 2014

17.12.2013

Od 1.1.2014 bude nově zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným (nebo kterému byla nařízena karanténa), pouze 14 namísto dosavadních 21 kalendářních dnů trvání této pracovní neschopnosti. Již od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti bude mít zaměstnanec nárok na nemocenské dávky od okresní správy sociálního zabezpečení.

Pokud bude zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným (nebo mu bude nařízena karanténa) ještě v roce 2013 a pracovní neschopnost (karanténa) bude pokračovat v roce 2014, bude zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy jako doposud, tj. v prvních 21 dnech jejího trvání.