Client first.
    
Baroch Sobota

Client first je princip, na jehož základě naše kancelář založila svou existenci. Klient je pro nás vždy na prvním místě. Hledáme řešení, ze kterých profituje náš klient, samozřejmě vše výlučně v rámci práva. Vycházíme přitom z dlouholetých zkušeností našich advokátů s poskytováním právních služeb tuzemské i zahraniční klientele. Naše znalosti a schopnosti jsou garancí profesionality a kvality poskytovaného poradenství, což potvrzuje i přijetí naší kanceláře do mezinárodní asociace nezávislých právních kanceláří Warwick Legal Network v roce 2012. Díky členství v této asociaci jsme schopni poskytovat klientům služby nejen v Česku ale i v řadě zahraničních jurisdikcí, takže klienti dostávají své služby z jedné ruky a veškerou komunikaci jejich právních záležitostí do zahraničí přenechávají nám. A týká se to nejen právních záležitostí, ale i daňových a účetních, neboť víme, že sebelepší právní řešení nemá pro klienta význam, pokud je pro něj daňovou katastrofou. Samozřejmostí je tak spolupráce s externími daňovými poradci, auditory a účetními odborníky. Námi navrhovaná právní řešení zohledňují i daňové a účetní aspekty.

 

Proto si můžeme dovolit nejen poskytovat standardní právní služby jako jiné kanceláře ale přijít i s něčím navíc. Díky naší správě korporátních záležitostí si klient nemusí dělat starosti, zda jeho společnost plní zákonné povinnosti. Doprovázíme tak klienta od založení společnosti až po její zrušení a likvidaci. Pokud klient potřebuje koupit či prodat nemovitosti nebo následně spravovat svůj majetek, je u nás na správném místě. A tak bychom mohli pokračovat. Dovolujeme si tvrdit, že jsme schopni zajistit našim klientům úplný právní servis od podpory běžné obchodní činnosti až po řešení zcela specifických právních problémů. Stačí se jen obrátit na naši kancelář nebo na kohokoli z našeho týmu.

Těšíme se na setkání s Vámi

 
- - -- - -- - -- - -
Aktuality

Novela zákona o zaměstnanosti – český „kurzarbeit“

09.08.2021

Dne 1. 7. 2021 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, která zavádí institut tzv. kurzarbeitu. Jedná se o protikrizové opatření – podporu pro situace, kdy je třeba podpořit zachování pracovních míst v případě jejich ohrožení vnějšími faktory. Aktivace poskytování této podpory nastane vždy na základě nařízení vlády. Důvody pro vydání takového nařízení vlády mohou být hospodářské povahy, nebo mohou nastat z důvodu živelní události, epidemie, kybernetického útoku či jiné mimořádné události, které jsou

čtěte více

Nabídka práce - advokátní koncipient/koncipientka

06.08.2021

Baroch Sobota, advokátní kancelář s.r.o. přijme do svého týmu advokátního koncipienta / koncipientku (praxe není podmínkou) se zájmem zejména o soukromé právo.

Jsme menší zavedená kancelář v centru Prahy a také členové mezinárodní asociace nezávislých právních kanceláří Warwick Legal Network, ve strategickém partnerství s ASEAN Legal Alliance.

Nabízíme práci pro tuzemské i zahraniční klienty, včetně zastupování v soudních řízeních. Poskytujeme odpovídající finanční ohodnocení, nevyžadujeme práci přesčas a

čtěte více

Zákon o náhradním výživném

27.07.2021

Dne 1. 7. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 588/2020 Sb., zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě.

Účelem tohoto zákona je pomoc rodičům samoživitelům a jejich nezaopatřeným dětem, kterým se od osoby druhého rodiče, resp. od osoby, která má k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost nedostává stanovené výše výživného. Náhradní výživné je sociální dávkou, kterou poskytuje stát. Výše náhradního výživného je však omezena, a to na maximální částku ve výši 3.000,- Kč měsíčně. Obecně ale určení výše náhra

čtěte více