Client first.
    
Baroch Sobota

Client first je princip, na jehož základě naše kancelář založila svou existenci. Klient je pro nás vždy na prvním místě. Hledáme řešení, ze kterých profituje náš klient, samozřejmě vše výlučně v rámci práva. Vycházíme přitom z dlouholetých zkušeností našich advokátů s poskytováním právních služeb tuzemské i zahraniční klientele. Naše znalosti a schopnosti jsou garancí profesionality a kvality poskytovaného poradenství, což potvrzuje i přijetí naší kanceláře do mezinárodní asociace nezávislých právních kanceláří Warwick Legal Network v roce 2012. Díky členství v této asociaci jsme schopni poskytovat klientům služby nejen v Česku ale i v řadě zahraničních jurisdikcí, takže klienti dostávají své služby z jedné ruky a veškerou komunikaci jejich právních záležitostí do zahraničí přenechávají nám. A týká se to nejen právních záležitostí, ale i daňových a účetních, neboť víme, že sebelepší právní řešení nemá pro klienta význam, pokud je pro něj daňovou katastrofou. Samozřejmostí je tak spolupráce s externími daňovými poradci, auditory a účetními odborníky. Námi navrhovaná právní řešení zohledňují i daňové a účetní aspekty.

 

Proto si můžeme dovolit nejen poskytovat standardní právní služby jako jiné kanceláře ale přijít i s něčím navíc. Díky naší správě korporátních záležitostí si klient nemusí dělat starosti, zda jeho společnost plní zákonné povinnosti. Doprovázíme tak klienta od založení společnosti až po její zrušení a likvidaci. Pokud klient potřebuje koupit či prodat nemovitosti nebo následně spravovat svůj majetek, je u nás na správném místě. A tak bychom mohli pokračovat. Dovolujeme si tvrdit, že jsme schopni zajistit našim klientům úplný právní servis od podpory běžné obchodní činnosti až po řešení zcela specifických právních problémů. Stačí se jen obrátit na naši kancelář nebo na kohokoli z našeho týmu.

Těšíme se na setkání s Vámi

 
- - -- - -- - -- - -
Aktuality

Odchod Velké Británie z EU. Co se skutečně změní?

04.02.2020

Přečtěte si článek kolegy Steena Rosenfalcka působícího v londýnské advokátní kanceláři, která je stejně jako my členem Warwick Legal Network. Steen se zabývá otázkou, co se skutečně stane odchodem Británie z EU.

www.millerrosenfalck.com/2020/01/what-will-actually-change-after-the-uk-leaves-the-eu-on-brexit-day/

 

čtěte více

Růst minimální mzdy

10.12.2019

Dle Tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí se koaliční partneři dohodli na tom, že se v příštím roce zvedne minimální mzda z 13350,- Kč na 14.600,- Kč. To představuje 40,5% průměrné mzdy v České republice.

Nárůst minimální mzdy zároveň podmiňuje růst nejnižších úrovní zaručené mzdy. U zaručené mzdy se jedná o mzdu nebo plat odstupňované podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, na kterou zaměstnanci vzniklo právo při 40-ti hodinové týdenní pracovní době. Jednotlivé zaručené mzdy dle skupin

čtěte více

Novela zákona o místních poplatcích

05.11.2019

Dne 6. 11. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 278/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Z důvodové zprávy je patrné, že se zákonodárce zasadil o lepší systematické členění již zastaralého zákona o místních poplatcích. Zároveň také rozhodl o zavedení nového poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity.

Novela zákona o místních poplatcích s výjimkou jednoho ze svých ustanovení účinnosti k 1.1.2020.

čtěte více