Client first.
    
Baroch Sobota

Client first je princip, na jehož základě naše kancelář založila svou existenci. Klient je pro nás vždy na prvním místě. Hledáme řešení, ze kterých profituje náš klient, samozřejmě vše výlučně v rámci práva. Vycházíme přitom z dlouholetých zkušeností našich advokátů s poskytováním právních služeb tuzemské i zahraniční klientele. Naše znalosti a schopnosti jsou garancí profesionality a kvality poskytovaného poradenství, což potvrzuje i přijetí naší kanceláře do mezinárodní asociace nezávislých právních kanceláří Warwick Legal Network v roce 2012. Díky členství v této asociaci jsme schopni poskytovat klientům služby nejen v Česku ale i v řadě zahraničních jurisdikcí, takže klienti dostávají své služby z jedné ruky a veškerou komunikaci jejich právních záležitostí do zahraničí přenechávají nám. A týká se to nejen právních záležitostí, ale i daňových a účetních, neboť víme, že sebelepší právní řešení nemá pro klienta význam, pokud je pro něj daňovou katastrofou. Samozřejmostí je tak spolupráce s externími daňovými poradci, auditory a účetními odborníky. Námi navrhovaná právní řešení zohledňují i daňové a účetní aspekty.

 

Proto si můžeme dovolit nejen poskytovat standardní právní služby jako jiné kanceláře ale přijít i s něčím navíc. Díky naší správě korporátních záležitostí si klient nemusí dělat starosti, zda jeho společnost plní zákonné povinnosti. Doprovázíme tak klienta od založení společnosti až po její zrušení a likvidaci. Pokud klient potřebuje koupit či prodat nemovitosti nebo následně spravovat svůj majetek, je u nás na správném místě. A tak bychom mohli pokračovat. Dovolujeme si tvrdit, že jsme schopni zajistit našim klientům úplný právní servis od podpory běžné obchodní činnosti až po řešení zcela specifických právních problémů. Stačí se jen obrátit na naši kancelář nebo na kohokoli z našeho týmu.

Těšíme se na setkání s Vámi

 
- - -- - -- - -- - -
Aktuality

“Spuštění“ elektronicky uzavíraných smluv v českém pracovním právu

06.06.2022

České pracovní právo navzdory obecným trendům doposud odolávalo praxi elektronického právního jednání. To se týká zásadních pracovněprávních dokumentů; zejména tedy těch, které vedou ke vzniku, změně či skončení pracovněprávních vztahů. Důvody spočívají především v ochranné funkci pracovního práva vůči zaměstnancům a zároveň tu je přísná regulace týkající se doručování důležitých pracovněprávních písemností. Na druhou stranu je oprávněné očekávat, že právní ochrana v zákoníku práce nebude kontraproduktivní

čtěte více

Ověřování listin pro použití v zahraničí Notářskou komorou ČR

26.05.2022

Má-li být v cizím státě předložena veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán České republiky, nebo která byla před ním podepsána , je obvykle zapotřebí, aby tato listina byla opatřena vyšším ověřením, apostilou nebo tzv. superlegalizací (vyšší stupeň). Apostilní doložka je ve srovnání s tzv. superlegalizací zjednodušeným ověřením.

Smyslem apostily a superlegalizace je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena příslušným orgánem veřejné moci

čtěte více

On-line sepisování notářských zápisů a založení s.r.o. na dálku

24.05.2022

Na podzim loňského roku nabyla účinnosti velká novela notářského řádu, která si v průběhu letošního roku postupně nachází své místo při využití v praxi. Zásadní změny, které přináší, spočívají v elektronizaci činnosti notáře, resp. mnohých z jeho činností. Jednou z nich je sepisování notářských zápisů v elektronické podobě. 

Notářský zápis na dálku je typ notářského zápisu, který může notář s účastníkem sepsat, aniž by se museli spolu fyzicky potkat na jednom místě. Založení společnosti s ručením omezeným

čtěte více