Client first.
Warwick

Warwick Legal Network (WLN) je mezinárodní seskupení advokátních kanceláří a díky členství v tomto seskupení můžeme našim klientům zprostředkovat poskytnutí právní podpory v 29 zemích. Převážná část členských advokátních firem se nachází ve státech Evropy, ale síť Warwick Legal Network zahrnuje i USA, Indii, Čínu, Brazílii a Argentinu.

V roce 2018 Warwick Legal Network uzavřel strategické partnerství s ASEAN Legal Alliance (ALA), která pokrývá 10 zemí jihovýchodní Asie, v nichž je také možné zajistit klientům právní služby. Konkrétně seč jedná o Singapur, Thajsko, Vietnam, Indonésii, Malajsii, Laos, Filipíny, Kambodžu, Myanmar a Brunej.

Warwick Map

Členství jako známka kvality

Warwick Legal Network funguje od roku 2001 a v současné dobu sdružuje přes 570 advokátů a profesionálů, přičemž počet členů se v posledních letech stabilně zvyšuje.

Advokátní kanceláře se do Warwick Legal Network rekrutují nejčastěji na základě doporučení a všichni kandidáti musí projít „testem kvality“ dříve, než obdrží od WLN nabídku, aby se k uskupení připojili jako jeho členové.


Členské advokátní kanceláře zůstávají nezávislé, a proto klienti mají jistotu, že jejich advokát – člen WLN vždy bude usilovat o poskytnutí nejlepší možné právní pomoci.

Advokáti ve Warwick Legal Network se díky setkáním při konferencích, které pro své členy WLN pravidelně pořádá, znají osobně, mají se spoluprací na mezinárodní úrovni zkušenosti a jsou tudíž schopni poskytnout nejvyšší standard profesionálního poradenství a zastoupení.

Členské advokátní kanceláře zastupují klienty z celého světa při uskutečňování přeshraničních obchodů a investic, stejně tak i v dalších souvisejících právních otázkách.

Středně velké a velké podniky čelí značným výzvám při přípravě a uskutečňování přeshraničních obchodů. Odlišné právní systémy a rozdílné obchodní zvyklosti si žádají úzkou spolupráci mezi dotčenými stranami. Na tomto místě pak kvalifikované právní poradenství poskytované členskými kancelářemi Warwick Legal Network představuje neocenitelnou výhodu při přípravě a implementaci mezinárodních obchodních transakcí. WLN v těchto situacích ztělesňuje mezinárodní týmovou spolupráci zkušených národních právníků se znalostmi práva i zvyklostí dané země, ve které klienti chtějí své transakce a obchody uskutečňovat.

WLN členové poskytují klientům poradenství v mnoha oblastech. Kromě domácích i zahraničních investic a obchodních kontraktů se dále zejména jedná o akvizice, korporátní záležitosti, spornou agendu a zastupování v soudních řízeních, pracovní právo, právo duševního vlastnictví, daňové právo a transakce v oblasti realit.


The Legal 500

Warwick Legal Network je uveden mezi předními asociacemi advokátních kanceláři v Legal 500, jenž je čelným vydavatelem analýz právních firem napříč celým světem.