Client first.
Služby
   

V rámci komplexního právního poradenství při podnikání klientů v České republice i v zahraničí pokrýváme všechny relevantní oblasti práva počínaje právem korporátním a právem obchodních transakcí, přes řešení pracovněprávních záležitostí včetně vyjednávání s odbory po zastupování v soudních sporech, rozhodčích a správních řízeních.

Stranou ovšem neponecháváme ani klienty potřebující právní pomoc v jejich privátních záležitostech. Z celého rozsahu takto poskytovaných služeb zmiňme zejm. zastupování v soudních řízeních, zajišťování správy majetku klientů jakož jeho převody a vypořádání a řešení otázek rodinného a dědického práva.

Na základě našich zkušeností jsme pro Vás, naše klienty, připravili tyto balíčky služeb:

Správa korporátních záležitostí                                                    5.000 Kč bez DPH/ měsíčně

Převod nemovitostí                                                                         10.000 Kč bez DPH/převod

 

 

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelským sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz