Client first.
Aktuality

Zákon o náhradním výživném

27.07.2021

Dne 1. 7. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 588/2020 Sb., zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě.

Účelem tohoto zákona je pomoc rodičům samoživitelům a jejich nezaopatřeným dětem, kterým se od osoby druhého rodiče, resp. od osoby, která má k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost nedostává stanovené výše výživného. Náhradní výživné je sociální dávkou, kterou poskytuje stát. Výše náhradního výživného je však omezena, a to na maximální částku ve výši 3.000,- Kč měsíčně. Obecně ale určení výše náhra

čtěte více

Novela živnostenského zákona v rámci opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

08.07.2021

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.  Tento zákon mění i zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V ž

čtěte více