Client first.
Aktuality

Vyloučení člena z bytového družstva pro neplacení nájemného

28.04.2015

Obchodní zákoník, jakož i zákon o obchodních korporacích, který od 01.01.2014 nahradil obchodní zákoník, umožňují, aby členství v družstvu zaniklo rozhodnutím představenstva družstva o vyloučení člena např. pro porušování členských povinností. Judikatura soudů dovodila, že takovým porušením povinnosti může být i opakované neplacení nájemného. Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí být členovi písemně oznámeno. 

čtěte více

Nárokovost prémií a bonusů

21.04.2015

Zaměstnavatelé velmi rádi motivují zaměstnance prostřednictvím různých prémií, bonusů a dalších variabilních složek mzdy, které jsou vázány na výkon práce zaměstnance nebo na celkové ekonomické výsledky zaměstnavatele.

čtěte více

Obsah rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně

14.04.2015

Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, stanoví důvody, pro které je zaměstnavatel oprávněn dát zaměstnanci výpověď. Mezi tyto důvody náleží i výpověď daná zaměstnanci pro jeho nadbytečnost v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně.

čtěte více

Výpověď nájmu sjednaného na dobu přesahující délku obvyklého lidského života

07.04.2015

Nejvyšší soud se ve starším, ale zajímavém rozhodnutí ze dne 28.03.2007, sp. zn. 28 Cdo 2747/2004, zabýval otázkou platnosti nájemní smlouvy, jejímž předmětem byl nájem pozemků, která byla uzavřena mezi dvěma fyzickými osobami na dobu 100 let (tedy na dobu určitou).

čtěte více