Client first.

Bezplatné právní poradenství - služba PRO BONO

11.03.2014

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 07.03.2014 se uskutečnilo v pořadí šesté bezplatné právní poradenství v prostorách Salesiánského střediska v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO.

Tentokrát se na nás obrátili lidé se zájmem o poradenství z oblasti soukromého a veřejného práva. Zejména se jednalo otázky ohledně zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí, smluvní úpravy půjčky a darování finančních prostředků aj. Další právní poradenství proběhne 04.04.2014.

Bezplatné právní poradenství - služba PRO BONO

13.02.2014

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 07.02.2014 se uskutečnilo v pořadí páté bezplatné právní poradenství v prostorách Salesiánského střediska v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO.

Tentokrát se na nás obrátili lidé se zájmem o poradenství z oblasti soukromého a správního práva. Zejména se jednalo otázky ohledně darování nemovitých věcí, vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, průběhu exekučního řízení, sepsání výzvy k plnění, letních brigád pro mladistvé zaměstnance aj. Další právní poradenství proběhne 07.03.2014.

Bezplatné právní poradenství - služba PRO BONO

16.01.2014

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 10.01.2013 se uskutečnilo v pořadí čtvrté bezplatné právní poradenství v prostorách Salesiánského střediska v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO.

Tentokrát se na nás obrátili lidé se zájmem o poradenství z oblasti pracovního, civilního a dědického práva. Zejména se jednalo otázky ohledně dohod o provedení práce, hmotné odpovědnosti mladistvého zaměstnance, sepsání výzvy k plnění a sepsání poslední vůle společně s možností jejího vložení do notářské úschovy aj. Další právní poradenství proběhne 07.02.2014.

Bezplatné právní poradenství - služba PRO BONO

11.12.2013

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 6.12.2013 se uskutečnilo v pořadí třetí bezplatné právní poradenství v prostorách Salesiánského střediska v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO.

Nově se na nás obrátili lidé se zájmem o poradenství z oblasti trestního a dědického práva. Zejména se jednalo otázky ohledně podání trestního oznámení, náhrady škody, sepsání poslední vůle aj. Další právní poradenství proběhne 10.1.2014.

Bezplatné právní poradenství - služba PRO BONO

30.10.2013

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 1.11.2013 se uskutečnilo v prostorách Salesiánského střediska v Plzni již druhé bezplatné právní poradenství v rámci poskytování služeb PRO BONO.

Právní pomoc tentokrát vyhledali lidé se zájmem o poradenství v oblasti práva občanského, rodinného a pracovního. Zejména se jednalo o otázky ohledně vypořádání společného jmění manželů, skončení pracovního poměru aj.  Další  právní poradenství proběhne dne 6.12.2013.

Bezplatné právní poradenství - služba PRO BONO

22.10.2013

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 04.10.2013 proběhlo první bezplatné právní poradenství  v Salesiánském středisku v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO.

Cílem poradenství je zvýšit dostupnost právních služeb pro jednotlivce, pro něž je z finančních důvodů tradičně problematické právní pomoc získat. Právní poradenství je poskytováno Mgr. Evou Benešovou působící v naší advokátní kanceláři, a to jedenkrát měsíčně v prostorách Salesiánského střediska.