Client first.
Aktuality

Závaznost územního rozhodnutí i pro nového vlastníka pozemku

27.05.2014

Územní rozhodnutí je dle ustanovení § 77 odst. 1 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, o dělení nebo scelování pozemků či o ochranném pásmu.

V případě, že kupující nabyl pozemek po té, co k němu bylo vydáno územní rozhodnutí ve prospěch předchozího vlastníka pozemku, je toto územní rozhodnutí závazné i pro nového vlastníka. Žádá-li tedy nový vlastník např. o vydání stavebního povolení, stavební úřad by neměl zkoumat, komu bylo územní rozhodnutí vydáno, ale zda žádost o stavební povolení je v souladu s vydaným územním rozhodnutím.

čtěte více

Chystá se novela živnostenského zákona – co přinese nového?

20.05.2014

Ve středu 14.05.2014 schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení vládní novelu živnostenského zákona (sněmovní tisk č. 85).

Navrhovaná právní úprava bude především dopadat na aktivní podnikatele, nebo podnikatele, kterým již zaniklo poslední živnostenské oprávnění, a to v oblasti zveřejňovaných údajů v živnostenském rejstříku. Některé dosud zveřejňované údaje o těchto osobách budou po nabytí účinnosti nové právní úpravy považovány za údaje neveřejné.

čtěte více

Zařízení umožňující sdělování autorských děl veřejnosti v provozovně

13.05.2014

V posledních letech se někteří kolektivní správci autorských práv (například OSA, OAZA) ve velkém měřítku obracejí na společnosti a osoby, které poskytují služby ve svých veřejně přístupných provozovnách (dále jen „uživatelé“), s výzvami k úhradě autorských odměn (například za provozování rádia či televizoru).

čtěte více

Nemožnost vyloučení nebo zkrácení 20-ti denní lhůty v rámci povinnosti katastrálního úřadu informovat vlastníka o změně právních poměrů u jeho nemovitosti

06.05.2014

Nová povinnost katastrálního úřadu informovat vlastníka v případě, že je jeho nemovitost dotčena změnou právních poměrů přinesl zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální zákon“). Toto ustanovení slouží k ochraně vlastníka nemovitosti před fiktivními podvodnými převody v katastru.

čtěte více