Client first.

Nemožnost vyloučení nebo zkrácení 20-ti denní lhůty v rámci povinnosti katastrálního úřadu informovat vlastníka o změně právních poměrů u jeho nemovitosti

06.05.2014

Nová povinnost katastrálního úřadu informovat vlastníka v případě, že je jeho nemovitost dotčena změnou právních poměrů přinesl zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální zákon“). Toto ustanovení slouží k ochraně vlastníka nemovitosti před fiktivními podvodnými převody v katastru.

Jestliže jsou splněny všechny podmínky pro povolení vkladu, katastrální úřad vklad povolí, nejdříve však po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání informace o změně právních poměrů vlastníkovi dotčené nemovitosti. Ustanovení o zasílání informace vlastníkovi a lhůtě 20 dní slouží k ochraně vlastníka nemovitosti. Vlastník nemovitosti se této ochrany nemůže žádný způsobem vzdát, ani nemůže katastrální úřad této povinnosti žádným způsobem zprostit či zkrátit lhůtu k provedení vkladu, a to ani jednostranným prohlášením vlastníka vůči katastru nemovitostí.