Client first.
Aktuality

Datový trezor - nová služba v rámci datových schránek

28.05.2013

Dokument doručený do datové schránky je možné později použít jako originál pouze v případě, že byl před uplynutím lhůty 90 dní od přečtení konvertován, tj. byl převeden z elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě, ke kterému byla připojena ověřovací doložka.

čtěte více

Seminář Jednatel s ručením omezeným

22.05.2013

Již sedmým rokem seznamujeme jednatele společností s ručením omezeným s riziky spojenými s výkonem jejich funkce, jakož i s jejich právy a povinnostmi, na semináři organizovaném vzdělávací agenturou topvision. Seminář původně dvoudenní, od roku 2009 pouze jednodenní, navštěvují vedle jednatelů i vrcholní manažeři, kteří zvažují přijetí funkce jednatele, a dále členové představenstev akciových společností, pro které platí do značné míry stejná úprava.

čtěte více

Seminář Nákup v praxi - kompaktní know-how

21.05.2013

Dne 21.5.2013 jsme se podíleli na semináři pořádaném vzdělávací agenturou topvision pod názvem Nákup v praxi – kompaktní know-how.

čtěte více

Novinky v oblasti pracovnělékařské péče o zaměstnance

14.05.2013

Od 1.4.2013 se stala účinnou novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických lékařských službách, která mimo jiné mění okruh povinného provádění vstupních lékařských prohlídek zaměstnanců.

čtěte více

Zrušení tzv. přísudkové vyhlášky

07.05.2013

Dne 17.04.2013 rozhodl Ústavní soud ČR v plénu nálezem o zrušení tzv. přísudkové vyhlášky (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb.). Na základě této vyhlášky byla úspěšnému účastníkovi soudního řízení přiznávána náhrada nákladů právního zastoupení v soudním řízení.

čtěte více