Client first.

Datový trezor - nová služba v rámci datových schránek

28.05.2013

Dokument doručený do datové schránky je možné později použít jako originál pouze v případě, že byl před uplynutím lhůty 90 dní od přečtení konvertován, tj. byl převeden z elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě, ke kterému byla připojena ověřovací doložka.

V současnosti platí, že v datové schránce nelze dlouhodobě ukládat datové zprávy. Datová zpráva je vždy smazána uplynutím 90 dní od přečtení zprávy. Uchování dokumentu po dobu delší 90 dní je nově možné pouze prostřednictvím datového trezoru. Jedná se o novou doplňkovou službu v rámci datových schránek, kterou nabízí Česká pošta. O možnosti využití této služby obdrželi všichni uživatelé datových schránek zprávu. Služba automaticky ukládá datové zprávy do datového trezoru s tím, že je na uživateli, aby jím určenou zprávu smazal. Takto uložené dokumenty bude možné konvertovat kdykoli, i po vypršení 90 denní lhůty od přečtení zprávy. V současné době je služba datového trezoru bezplatně aktivována všem uživatelům datových schránek na zkušební dobu 2 měsíců v rozsahu 50 datových zpráv. Bude-li mít uživatel zájem o tuto službu i po uplynutí 2 měsíců, musí uzavřít smlouvu o datovém trezoru. Tato smlouva je uzavírána na dobu 1 roku, lze ji opakovaně vždy o další rok prodloužit. Cena datového trezoru se liší podle počtu uchovávaných datových zpráv, přičemž uchování jedné datové zprávy na rok stojí od 5,90 do 7,20 Kč včetně DPH. V datovém trezoru lze uchovávat od 50 do 5000 datových zpráv. Lze využít také variantu tzv. kreditového datového trezoru, kdy je hrazena jednorázová platba za uchování zvoleného počtu datových zpráv na zvolenou dobu.