Client first.

Seminář Nákup v praxi - kompaktní know-how

21.05.2013

Dne 21.5.2013 jsme se podíleli na semináři pořádaném vzdělávací agenturou topvision pod názvem Nákup v praxi – kompaktní know-how.

Účastníkům semináře, převážně pracovníkům z nákupních oddělení firem, jsme přiblížili problematiku obchodních smluv, se kterými se mohou setkat při své činnosti, zejm. smluv kupních a smluv o dílo. Nastínili jsme problémy, které provázejí uzavírání smluv, jejich zajištění, jakož i vymáhání nároků ze smluv, a poskytli jsme vodítko pro jejich řešení. Probírali jsme i užívání obchodních podmínek a smluvních doložek Incoterms ve smluvní praxi a jaká nebezpečí jsou s tím spojena. Nemalou část přednášky jsme věnovali změnám v právní úpravě, která nastane od 1.1.2014, a poukazovali na nutnost upravit smluvní dokumentaci, kupní smlouvy, obchodní podmínky atd., tak, aby vyhovovala požadavkům nového občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.). Z reakcí účastníků bylo zřejmé, že se dosud dopady nové právní úpravy nezabývali. Doufáme, že informace ze semináře využijí ve svých firmách a že jsme je inspirovali k zahájení příprav na vstup nového občanského zákoníku v účinnost.

Na podzim se tento seminář koná ve dvou termínech – 17.9.2013 a 13.11.2013. My budeme opět přitom a tentokrát bude přednáška již cele v duchu nové právní úpravy. Pokud byste však měli zájem o školení pro Vaše zaměstnance přímo ve Vaší společnosti, rádi takové školení zorganizujeme a přizpůsobíme jeho obsah Vašim potřebám a smluvní dokumentaci. V současné době takto školíme i obchodníky u našich klientů, aby byli včas připraveni na výzvy, které na ně od nového roku čekají.