Client first.
Aktuality

Daň z převodu nemovitostí

17.09.2019

Jádrem sporu mezi žalobcem a žalovaným bylo, zda základ daně z nabytí nemovitých věcí zahrnuje rovněž odpovídající částku DPH.

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí č.j. 3 Afs 106/2017-90 ze dne 30.05.2019 konstatoval, že podstatou daně z převodu nemovitostí je zdanění hodnoty převáděné nemovitosti a převodcem dosaženého finančního výnosu z prodeje nemovitosti. Zdůraznil tak, že za součást finančního výnosu převodce nelze považovat zákonné DPH, jež vázne na kupní ceně nemovitosti. Zahrnutí DPH do základ

čtěte více

Nárok na existující smluvní pokutu v případě zániku závazku rozvazovací podmínkou

03.09.2019

Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí sp. zn.: 23 Cdo 2615/2018, ze dne 29.05.2019 konstatoval názor, že dojde-li k zániku závazku v důsledku splnění rozvazovací podmínky, nezaniká již existující právo na smluvní pokutu.

čtěte více