Client first.
Aktuality

Nové skutkové podstaty v zákoně o inspekci práce

24.10.2017

Již dříve jsme informovali o některých změnách v zákoně o zaměstnanosti (viz http://www.baroch-sobota.cz/nova-evidence-nahradniho-plneni), které přinesl zákon č. 206/2017 Sb. Tímto zákonem se mění i další zákony, kromě jiného i zákoník práce a zákon o inspekci práce.

čtěte více

Výměna výtahů a SVJ

17.10.2017

Nejvyšší soud se ve svém usnesení ze dne 27.06.2017, sp. zn. 26 Cdo 2657/2016, zabýval otázkou, zda je ve světle § 1209 odst. 1 občanského zákoníku výměna výtahů v domě dostatečně zásadní otázkou, aby byl dán „důležitý důvod“ pro přezkum usnesení shromáždění SVJ, které o ní rozhodovalo.

čtěte více

Fikce sjednání pracovního poměru na dobu neurčitou

10.10.2017

Zákoník práce ve svém ustanovení § 39 odst. 5 stanoví, že sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu s odstavci 2 až 4 téhož ustanovení (např. sjednání pracovního poměru na dobu delší než 3 roky), a oznámil-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Návrh na určení, zda byly splněny podmínky uvedené v § 39 odst. 2 až 4 zákoníku práce, mohou zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.

čtěte více

Změna výše minimální mzdy

03.10.2017

Dne 01.01.2018 vstupuje v účinnost novela nařízení vlády č. 567/2006 Sb., na základě které dojde ke zvýšení minimální mzdy, a to z dosavadní výše 11.000,- Kč na 12.200,- Kč. Základní výše hodinové minimální mzdy pro zaměstnance odměňované hodinovou mzdou, jejichž stanovená týdenní pracovní doba je 40 hodin týdně, bude nově činit 73,20 Kč namísto 66,00 Kč za hodinu. V případě zaměstnanců, u nichž délka stanovené týdenní pracovní doby činí 37,5 hodiny týdně, bude hodinová minimální mzda činit 78,10 Kč.

čtěte více