Client first.
Aktuality

Novela daňového řádu – změna daňové kontroly a výše úroků z prodlení

29.12.2020

Dne 1. 1. 2021 nabyde účinnosti novela daňového řádu. Tato novela mimo jiné přináší změnu v podobě daňové kontroly.

Od této změny se očekává, že celý proces daňové kontroly bude zjednodušen. Nově bude možné kontrolu zahájit doručením oznámení o zahájení daňové kontroly a bude možnost ji vést pouze korespondenčně. Dosud byla potřeba tuto kontrolu zahajovat za přítomnosti daňového subjektu, např. v provozovně subjektu. Problém předešlé právní úpravy spočíval ve sporech o čas, kdy byla kontrola vlastně zaháje

čtěte více

Novela zastoupení právnickými osobami ve volených orgánech právnických osob

21.12.2020

S příchodem nového roku přichází novela Zákona o obchodních korporacích (zákona č. 90/2012 Sb.)

Tato novela obsahuje mnoho změn. Jednou z významných změn je bezpochyby změna zastoupení ve volených orgánech právnické osoby. Dosavadní právní úprava dovolovala, aby funkci v kontrolním či statutárním orgánu právnické osoby vykonávala další právnická osoba. V takovém případě jsou dvě možnosti, buď právnická osoba zmocní fyzickou osobu, aby ji zastupovala, nebo se nechá zastoupit členem svého statutárního orgánu

čtěte více