Client first.
Aktuality

Nový zákon o veřejných zakázkách

24.11.2015

Do Poslanecké sněmovny byl postoupen vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, který by měl nahradit zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tímto zákonem mají být do právního řádu České republiky promítnuty nové evropské směrnice v oblasti zadávacího procesu veřejných zakázek.

čtěte více

Novela zákona o přestupcích

17.11.2015

Dne 1. října 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

čtěte více

Doručování písemností zaměstnancům

10.11.2015

Písemnosti, které zaměstnavatel doručuje zaměstnanci prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je zaměstnavatel povinen zasílat na „poslední adresu zaměstnance, která je mu známa“.

čtěte více

Sjednání ručitelského závazku

03.11.2015

Nejvyšší soud se ve svém rozsudku ze dne 18.08.2015, sp. zn. 23 Cdo 1292/2015, zabýval otázkou, zda je možno ručitelský závazek platně sjednat i tehdy, je-li ručitelské prohlášení obsaženo ve všeobecných obchodních podmínkách.

čtěte více