Client first.
Aktuality

Vysílání cizinců na pracovní cesty

31.03.2015

Řadu let vládly nejasnosti a diskuze, zda je možné cizince pracujícího na základě pracovního povolení, modré karty nebo zaměstnanecké karty vyslat na pracovní cestu. Jako problematická se jevila především skutečnost, že cizinec na pracovní cestě vykonává práci mimo místo výkonu práce uvedené v pracovním povolení, tj. vznikala tak otázka, zda se nejedná o práci bez povolení.

čtěte více

Přerušení řízení o vkladu práva do katastru nemovitostí v důsledku včasného podání mimořádného opravného prostředku nebo ústavní stížnosti

17.03.2015

V souladu s judikaturou Nejvyššího soudu ČR by měly katastrální úřady přerušit řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí v případě, že byl včas podán mimořádný opravný prostředek proti rozhodnutí soudu, jehož předmětem bylo určení neplatnosti právního úkonu, podle kterého byl navržen vklad práva do katastru nemovitostí.

čtěte více

Ručení kupujícího za daň z nabytí nemovitých věcí

10.03.2015

Jak jsme již informovali v minulosti, smluvní strany kupní nebo směnné smlouvy mají od 01.01.2014 možnost si ve smlouvě sjednat, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva, tj. kupující.

čtěte více

Audionahrávka jako důkaz v pracovněprávním sporu

03.03.2015

Ústavní soud se ve svém nedávném rozhodnutí (II. ÚS 1774/14) vyjádřil k posuzování přípustnosti záznamu hovoru fyzických osob jako důkazu před soudy.

čtěte více