Client first.
Aktuality

Smluvní pokuta ve spotřebitelských smlouvách

23.05.2017

Nejvyšší soud v nedávné době vydal rozsudek ze dne 28.02.2017, sp. zn. 32 ICdo 86/2015, v němž se zabýval platností sjednané smluvní pokuty ve spotřebitelské smlouvě.

čtěte více

Škoda způsobená zaměstnanci na odloženém dopravním prostředku

16.05.2017

V nedávné době se Nejvyšší soud ČR zabýval otázkou odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou na osobním automobilu zaměstnance, který zaměstnanec používá k cestě do zaměstnání a zpět (rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.01.2017, sp. zn. 21 Cdo 2345/2015).

čtěte více

Náhrada škody po nehodě

09.05.2017

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 27.04.2017, sp. zn. II. ÚS 795/16, řešil otázku náhrady škody způsobené na havarovaném automobilu.

čtěte více