Client first.

Zrušení tzv. přísudkové vyhlášky

07.05.2013

Dne 17.04.2013 rozhodl Ústavní soud ČR v plénu nálezem o zrušení tzv. přísudkové vyhlášky (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb.). Na základě této vyhlášky byla úspěšnému účastníkovi soudního řízení přiznávána náhrada nákladů právního zastoupení v soudním řízení.

Tato vyhláška se zrušuje dnem, kdy bude tento nález vyhlášen ve Sbírce zákonů, tzn. ke dni 07.05.2013. Ústavní soud dospěl k závěru, že vyhláška je v rozporu s ústavním pořádkem a se zákonem, neboť stanovila náklady právního zastoupení v soudním řízení paušální výší, přičemž nerozlišovala složitost věci, časovou náročnost, počet provedených úkonů právní služby ani výsledek řízení před soudem. Tento systém se v praxi neosvědčil. Nároky na paušální odměnu, které byly pravomocně přiznány ještě před vykonatelností nálezu Ústavního soudu, tj. před 07.05.02013 však mohou být vykonány v exekučním řízení. Princip právní jistoty totiž musí převážit před důvody, které vedly ke zrušení vyhlášky.