Client first.
Aktuality

Ověřování listin pro použití v zahraničí Notářskou komorou ČR

26.05.2022

Má-li být v cizím státě předložena veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán České republiky, nebo která byla před ním podepsána , je obvykle zapotřebí, aby tato listina byla opatřena vyšším ověřením, apostilou nebo tzv. superlegalizací (vyšší stupeň). Apostilní doložka je ve srovnání s tzv. superlegalizací zjednodušeným ověřením.

Smyslem apostily a superlegalizace je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena příslušným orgánem veřejné moci

čtěte více

On-line sepisování notářských zápisů a založení s.r.o. na dálku

24.05.2022

Na podzim loňského roku nabyla účinnosti velká novela notářského řádu, která si v průběhu letošního roku postupně nachází své místo při využití v praxi. Zásadní změny, které přináší, spočívají v elektronizaci činnosti notáře, resp. mnohých z jeho činností. Jednou z nich je sepisování notářských zápisů v elektronické podobě. 

Notářský zápis na dálku je typ notářského zápisu, který může notář s účastníkem sepsat, aniž by se museli spolu fyzicky potkat na jednom místě. Založení společnosti s ručením omezeným

čtěte více