Client first.
Aktuality

Vzdání se zástavního práva za účinnosti nového Občanského zákoníku

24.06.2014

Vzdání se zástavního práva bylo před 01.01.2014 upraveno v  zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to konkrétně v ustanovení § 170 odst. (1) písm. c), kdy se zástavní věřitel vzdal svého zástavního práva jednostranným právním úkonem.

V novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. je vzdání se zástavního práva upraveno v ustanovení § 1377 odst. (1) písm. b) obdobně, jako bylo upraveno v občanském zákoníku účinném před 01.01.2014.

čtěte více

Náležitosti obchodních listin

17.06.2014

 

Stejně jako podle obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.), jsou podnikatelé i podle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) povinni se na svých obchodních listinách náležitě identifikovat.

Podle § 435 nového občanského zákoníku musí podnikatelé na svých obchodních listinách uvádět následující údaje: jméno (název, obchodní firmu), sídlo a identifikační číslo. Pokud je podnikatel zapsán do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, je povinen uvést též údaj o tomto zápisu; v případě zápisu do obchodního rejstříku se bude jednat o označení rejstříkového soudu, oddílu a vložky.

čtěte více

Povinnost platit povinné ručení u neprovozovaného vozidla

10.06.2014

Dne 31.03.2014 vydal Ústavní soud ČR velice zajímavé rozhodnutí týkající se povinnosti platit povinné ručení u neprovozovaného vozidla (nález ÚS sp. zn. IV. ÚS 2221/13).

Předmětem řízení byl spor mezi Českou kanceláří pojistitelů a majitelem vozidla o úhradu příspěvku dle ust. § 24 c odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, v platném znění.  Tento příspěvek musí být zaplacen, jestliže je vozidlo provozováno bez platného pojištění.

čtěte více

Bezplatné právní poradenství – služba PRO BONO

10.06.2014

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dne 06.06.2014 se uskutečnilo v pořadí deváté bezplatné právní poradenství v prostorách Salesiánského střediska v Plzni v rámci poskytování služeb PRO BONO. Tentokrát se na nás obrátili lidé se zájmem o poradenství z oblasti pracovního, rodinného a dědického práva. Další právní poradenství proběhne 04.07.2014.

čtěte více

Spoluzavinění škody poškozeným – spolujezdcem v autě

03.06.2014

Předpokladem odpovědnosti za škodu je vznik škody, porušení povinnosti a příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením povinnosti; v některých případech musí být rovněž tyto předpoklady pokryty zaviněním odpovědné osoby (škůdce). Byla-li škoda způsobena také jednáním poškozeného, je v tomto rozsahu vyloučena odpovědnost škůdce. To má praktické dopady mj. v případech vzniku škody při dopravních nehodách.

čtěte více