Client first.
Aktuality

Dohoda o příslušnosti soudu mezi podnikateli

28.12.2016

V souladu s občanským soudním řádem se mohou podnikatelé v právním vztahu vyplývajícím z podnikatelské činnosti písemně dohodnout na místní příslušnosti jiného soudu prvního stupně, tj. mohou uzavřít tzv. dohodu o prorogaci. Výjimku tvoří pouze situace, kdy zákon stanoví příslušnost výlučnou.

čtěte více

Nefinanční informace

20.12.2016

Od 1. ledna 2017 přibyde velkým firmám nová povinnost spojená s jejich účetnictvím – povinnost zveřejňovat tzv. nefinanční informace (jinak též „nefinanční reporting“).

čtěte více

Elektronická evidence tržeb spuštěna

06.12.2016

Od 1. prosince nabyl účinnosti zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Tento zákon zavádí povinnost podnikatelů (právnických i fyzických osob), kteří přijímají platby v hotovosti, aby tyto platby elektronicky (datovou zprávou) oznamovali ministerstvu financí. Účelem zákona je zamezit nepřiznávání příjmu.

čtěte více