Client first.
Aktuality

Změny v evidenci a hlášení pracovních úrazů

17.02.2015

01.01.2015 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu (dále jen „nařízení vlády“), kterou došlo k celé řadě změn v oblasti evidence a hlášení pracovních úrazů.

čtěte více

Nové sankce za porušení povinností v oblasti zaměstnanosti

03.02.2015

01.01.2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Tato novela zavedla kromě jiného změny v oblasti správních deliktů a sankcí za ně v oblasti zaměstnanosti.

čtěte více