Client first.
Aktuality

Dodatečná změna určení platby

26.04.2016

Nejvyšší soud se nedávno zabýval otázkou, zda je možné, aby dlužník změnil určení platby poté, co již plnil věřiteli na jinou fakturu.

čtěte více

Zrušení spoluvlastnictví

19.04.2016

V souladu s ustanovením § 1140 odst. 2 občanského zákoníku může každý ze spoluvlastníků kdykoli žádat o své oddělení ze spoluvlastnictví, lze-li předmět spoluvlastnictví rozdělit, nebo o zrušení spoluvlastnictví. Nesmí tak ale žádat v nevhodnou dobu nebo jen k újmě některého ze spoluvlastníků.

čtěte více

Smlouvy uzavírané obcemi

12.04.2016

Nejvyšší soud v nedávné době řešil otázku, jaké následky má situace, když starosta obce podepíše smlouvu, která neodpovídá usnesení zastupitelstva.

čtěte více

Jmenování opatrovníka právnické osobě

05.04.2016

Nejvyšší soud České republiky vydal nedávno usnesení (usnesení ze dne 08.12.2015, sp.zn. 29 Cdo 4384/2015), ve kterém se zabýval otázkou jmenování opatrovníka právnické osobě dle ustanovení § 165 odst. 2 občanského zákoníku.

čtěte více