Client first.
Aktuality

Nabytí od nevlastníka do 31.12.2013

27.09.2016

Nejvyšší soud vydal v nedávné době rozhodnutí (sp. zn. 30 Cdo 2659/2016), kterým potvrdil obrat ve své dosavadní judikatuře v otázce nabytí od nevlastníka dle úpravy platné před novým občanským zákoníkem.

Nejvyšší soud bude napříště považovat nabytí od nevlastníka za možné, pokud byl nabyvatel v dobré víře, že věc nabývá od vlastníka skutečného. Toto pravidlo dopadá zejména na situace, kdy došlo k nabytí nemovitosti od osoby, která byla zapsána v katastru nemovitostí jako vlastník, avšak z nějakého důvodu

čtěte více

Nová úprava spotřebitelských úvěrů

20.09.2016

Ve sbírce zákonů byl v nedávné době publikován zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který nabude účinnosti dne 01.12.2016 a nahradí stávající zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.

čtěte více

Elektronická evidence tržeb se blíží

13.09.2016

V dubnu tohoto roku vyšel ve sbírce zákonů zcela nový zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Tento zákon zavádí povinnost podnikatelů (právnických i fyzických osob), kteří přijímají platby v hotovosti, aby tyto platby elektronicky (datovou zprávou) oznamovali ministerstvu financí.

čtěte více

Hodnocení přiměřenosti smluvní pokuty

06.09.2016

Nejvyšší soud České republiky vydal v nedávné době rozsudek (rozsudek ze dne 01.06.2016, sp. zn. 23 Cdo 4620/2015), ve kterém se v souvislosti s právem soudu snížit nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu zabýval otázkou hodnocení přiměřenosti smluvní pokuty za prodlení s dokončením díla.

čtěte více