Client first.
Aktuality

Východiska pro posouzení přiměřenosti smluvní pokuty

26.05.2015

Pro případ porušení smluvní povinnosti mohou smluvní strany ve smlouvě sjednat, že účastník, který tuto povinnost poruší, je zavázán zaplatit smluvní pokutu, a to bez ohledu na to, zda věřiteli vznikla škoda.

čtěte více

Konkurenční doložka dle zákoníku práce

12.05.2015

Ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce umožňuje sjednání dohody o konkurenční doložce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. K možnosti jejího sjednání a k jejím obsahovým náležitostem se nedávno vyjádřil Nejvyšší soud České republiky, a to v rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 506/2013.

čtěte více

Vyjádření počtu jednatelů ve společenské smlouvě společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)

05.05.2015

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, který s účinností od 01.01.2014 nahradil zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vyžaduje, aby ve společenské smlouvě společnosti s ručením omezeným byl povinně uveden mj. údaj o počtu jednatelů. Počet jednatelů se od 01.01.2014 rovněž povinně zapisuje i do obchodního rejstříku. Společnosti s ručením omezeným proto byly v souvislosti s příchodem nového soukromého práva povinny své společenské smlouvy tomuto požadavku přizpůsobit a nechat údaj o počtu jednatelů zapsat do obchodního rejstříku.

čtěte více