Client first.
Aktuality

Změny v právní úpravě datových schránek

21.03.2022

Dne 1. 1. 2022 vešla v účinnost novela zákona č. 300/2008 Sb., zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, která mimo jiné mění zásadním způsobem doručování datových zpráv mezi soukromými osobami.

V případě zasílání datových zpráv mezi těmito subjekty se nově uplatní tzv. fikce doručení.  To znamená, že pokud si osoba, které je doručováno, nevybere datovou zprávu ve lhůtě 10 dnů od zaslání, považuje se datová zpráva 10. den za doručenou.

Nově též novela zakotvuje pro

čtěte více