Client first.
Aktuality

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

30.10.2020

Daň z nabytí nemovitých věcí odpovídala 4 % z celkové kupní ceny. V praxi to znamená, že kupující již nemusí daň z nabytí nemovité věci platit. Ačkoliv k zveřejnění ve Sbírce zákonů došlo dne 25. září 2020, zrušení daně se uplatní retroaktivně – daňová povinnost nedopadá již na vklady vlastnictví provedené v katastru nemovitostí v prosince 2019 a později.

Dochází také ke změně tzv. časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení - doba, od které se nemusí příjmy z prodeje

čtěte více

Plánovaná novela zákona o provozu na pozemních komunikacích

20.10.2020

Dne 17.8.2020 schválila vláda novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Nejzásadnější změnou je bezesporu zavedení institutu začínajícího řidiče. Od obdržení řidičského oprávnění po dobu dvou let se jedná o tzv. začínajícího řidiče. Jak je obecně známo, v České republice funguje bodový systém dopravních přestupků. U začínajícího řidiče je tento stav snížen na polovinu, tedy na 6 bodů, tzn. pro zadržení řidičského průkazu mladistvému řidiči postačí pouze polovina bodů. Až po uplynutí dvou let řidič

čtěte více