Client first.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

30.10.2020

Daň z nabytí nemovitých věcí odpovídala 4 % z celkové kupní ceny. V praxi to znamená, že kupující již nemusí daň z nabytí nemovité věci platit. Ačkoliv k zveřejnění ve Sbírce zákonů došlo dne 25. září 2020, zrušení daně se uplatní retroaktivně – daňová povinnost nedopadá již na vklady vlastnictví provedené v katastru nemovitostí v prosince 2019 a později.

Dochází také ke změně tzv. časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení - doba, od které se nemusí příjmy z prodeje nemovitosti danit daní z příjmů fyzických osob se prodlužuje ze současných pěti let na deset let. Tato změna se bude týkat až nemovitostí nabytých počínaje 1. lednem 2021. 

Tyto změny byly přijaty s cílem podpořit realitní trh včetně získání vlastního bydlení a za účelem omezit prostor pro spekulativní nákupy nemovitostí. V minulosti bylo několik pokusů o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí neúspěšných, ovšem tentokrát pandemie COVID-19 významně přispěla k jejímu zrušení.