Client first.

Plánovaná novela zákona o provozu na pozemních komunikacích

20.10.2020

Dne 17.8.2020 schválila vláda novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Nejzásadnější změnou je bezesporu zavedení institutu začínajícího řidiče. Od obdržení řidičského oprávnění po dobu dvou let se jedná o tzv. začínajícího řidiče. Jak je obecně známo, v České republice funguje bodový systém dopravních přestupků. U začínajícího řidiče je tento stav snížen na polovinu, tedy na 6 bodů, tzn. pro zadržení řidičského průkazu mladistvému řidiči postačí pouze polovina bodů. Až po uplynutí dvou let řidič bude mít k dispozici rozsah 12 bodů. Novela dále zakotvuje pouhé 3 skupiny bodů, místo 5 skupin, tzn. 6, 4 a 2 body, dle závažnosti přestupku.

Dále nám novela reviduje horní a dolní hranici výše sazeb sankcí za přestupky. Zákonodárce zde sleduje přísnější trest za vážnější přestupky, naopak, za přestupky ne tak závažné, cílí na menší sazbu sankce.

Takovou, ne méně, podstatnou zajímavostí této novely je možnost navýšení rychlosti na dálnici. Nyní je bez dalšího povolená po celé České republice maximální rychlost na 130 km/h. Dle této novely bude možné navýšit rychlost na vybraných úsecích pomocí značky až na 140 km/h.

Účinnost této novely by měla nastat od roku 2022.

Novelu musí projednat ještě Parlament ČR.