Client first.
Aktuality

Běžná údržba a drobné opravy bytu

19.01.2016

Ve Sbírce zákonů bylo vydáno nové nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Toto nařízení vlády nabylo účinnosti k 1. lednu 2016 a nahrazuje právní úpravu, která byla v minulosti obsažena v nařízení vlády č. 258/1995 Sb., které bylo v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku zrušeno k 1. lednu 2014.  Nařízení vlády stanoví, v jakém rozsahu je nájemce povinen provádět běžnou údržbu a drobné opravy a nést náklady s tím spojené.

čtěte více

Zdanění nemovitých věcí

05.01.2016

Dne 1. ledna 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), která přináší změny v oblasti zdanění nemovitých věcí a osvobození od daně.

čtěte více